Zakup

Wszystkim zainteresowanym szkołom oferujemy opisywane programy z bezterminową licencją do użytku w celach edukacyjnych (w szkołach, placówkach opiekuńczo wychowawczych itp.).

Porusz Umysł plus z licencją edukacyjną kosztuje 69,99 zł (z VAT) za każde stanowisko komputerowe.

Progres z licencją edukacyjną kosztuje 59,99 zł (z VAT) za każde stanowisko komputerowe.

Matematyczne Przygody z licencją edukacyjną kosztują 59,99 zł (z VAT) za każde stanowisko komputerowe.

Aby zamówić programy wraz z bezterminowymi licencjami edukacyjnymi wystarczy przesłać do nas zamówienie w dowolnej formie pisemnej czyli emailem lub faxem lub pocztą tradycyjną.
Formularz zamówienia dostępny jest tutaj.

Zamówienia lub zapytania odnośnie oferty dla szkół: licencje@avalon24.pl

Adres pocztowy
LK Avalon
Świlcza 145 c
36-072 Świlcza

Kontakt telefoniczny
Telefon/Fax: 0 17 856 99 12