Produkty

 Porusz Umysł – program ogólnorozwojowy dla dzieci

Jest wynikiem zbierania wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak również z dziećmi wybitnie zdolnymi. Oparty jest o wiedzę teoretyczną zawartą w wielu publikacjach naukowych na temat rozwoju dzieci oraz o metody i formy pracy wypracowane przez autorkę. Główną koncepcją jest Trening Globalny Wspierania Rozwoju dzieci i młodzieży. Program komputerowy realizuje zadania Treningu Globalnego i zawarty jest w jego strukturze. Traktowany jest jako narzędzie pomocnicze do osiągania sukcesu, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia i jego umiejętności.
Czytaj dalej…

 

PROGRES – komputerowy program wspierający rozwój

Program komputerowy Wspomagający Rozwój narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy i obserwacji rozwoju dzieci. Wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich uczniów w wieku 6-15 lat w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie…
Czytaj dalej…

MATEMATYCZNE PRZYGODY
–  program rozwijający zdolności matematyczne

 

Nowatorsko opracowane i zrealizowane zadania pozwalają poznać i polubić świat matematyki. Kierowany jest do uczniów młodszych klas szkół podstawowych oraz uczniów starszych, którzy potrzebują rozwinąć lub utrwalić swoje zdolności matematyczne. Ćwiczenia mają aż cztery stopnie trudności dopasowane do podstaw programowych nauki matematyki w klasach 1-3. Najtrudniejszy – czwarty poziom – jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych lub starszych uczniów…

Czytaj dalej…