Produkty

 Porusz Umysł – program ogólnorozwojowy dla dzieci

Jest wynikiem zbierania wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak również z dziećmi wybitnie zdolnymi. Oparty jest o wiedzę teoretyczną zawartą w wielu publikacjach naukowych na temat rozwoju dzieci oraz o metody i formy pracy wypracowane przez autorkę. Główną koncepcją jest Trening Globalny Wspierania Rozwoju dzieci i młodzieży. Program komputerowy realizuje zadania Treningu Globalnego i zawarty jest w jego strukturze. Traktowany jest jako narzędzie pomocnicze do osiągania sukcesu, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia i jego umiejętności.
Czytaj dalej…

 

PROGRES – komputerowy program wspierający rozwój

Program komputerowy Wspomagający Rozwój narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy i obserwacji rozwoju dzieci. Wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich uczniów w wieku 6-15 lat w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie…
Czytaj dalej…